DirectoryArtsBlog Details for "BOLLYWOOD KOLLYWOOD TOLLYWOOD"

BOLLYWOOD KOLLYWOOD TOLLYWOOD

BOLLYWOOD KOLLYWOOD TOLLYWOOD
Blog about Indian Cinema - movie reviews, news, video clips and more...
Articles: 1, 2

Articles

Koniec ale nie koniec
2008-05-16 07:50:00
Postanowi?em co? zmieni?. Bawi?em si? szablonami. Kombinowa?em jakby co? tu zmieni?. Wykasowa? wszystko, a mo?e wywali? tylko cz???. Koniec ko?ców postanowi?em to zostawi?, ale wi?cej ju? tu nie pisa?. Zm?czy?a mnie ta formu?a, zm?czy? mnie blox. Przenosz? si?. http://noktowizor.blogspot.com/  Przenosz ? si? pod inny adres. I tam pewnie b?d? pisa?. Cz??ciej i wi?cej? Inaczej i lepiej? A bo ja wiem?!
Przedsmak uczty...
2008-05-12 21:05:00
Bilet na Neurosis nabyty. Podobno schodz? jak ciep?e bu?eczki... Znalaz?em kilka nagra? z wyst?pu na ?ywo z obecnej trasy Neurosis... Nie mam pyta?... Poza jednym - czemu dopiero w sierpniu?! Wi?cej..
NIE-CODZIENNA TWARZ
2008-04-21 23:16:00
Ruszy?em ze swoim drugim blogiem, którego pomys? przyszed? mi do g?owy ju? do?? dawno. Nazywa si? to NIE-CODZIENNA TWARZ i zgodnie z opisem - raz na jaki? czas wrzucam tam swoj? twarz. Generalnie idea protsta. Co kilka dni pstrykam sobie zdj?cie. Wrzucam na bloga. A co dalej i po co? Nie wiem. Oka?e si?! ;-)   
Bogowie nadejd? latem!
2008-04-18 08:11:00
To dla mnie na pewno news tego tygodnia, miesi?ca, kwarta?u... To dla mnie news roku! 14 sierpnia, prawdopodobnie w Warszawie, zagra NEUROSIS!Wi?cej..
Tignes
2008-04-10 21:17:00
Narty, Francja, Alpy i uraz kolana...Wi?cej..
Reaktywacja?
2008-04-10 20:53:00
Dawno nic nie pisa?em... Generalnie jako? nie czuj? potrzeby blogowania - opisywania codziennego prana skarpetek, mycia z?bów i czyszczenia kociej kuwety... Ale mo?e teraz co? cz??ciej b?d? pisa?. Powoli do tego dojrzewam. Generalnie - czy kogo? to zreszt? obchodzi? Ktokolwiek te wypociny czyta?
Dyza Boys
2008-01-30 21:00:00
Ostatnio popularny niezmiernie jest utwór naszych czeskich braci "Jozin z Bazin" ... Rzeczywi?cie zabawne to, ale panowie z Dyza Boys bij? ich na g?ow?. Dwóch go?ci o image'u podobnym do ZZ Top , a do tego dyskotekowa jazda z zabawnym refrenem przypominaj?cym nieco polskie "na kaca, na kaca"...   
QTRAX - ?ci?gaj muzyk? - legalnie i za darmo!
2008-01-28 21:38:00
Dzi? o pó?nocy b?dzie mo?na si? przekona?. Czy to b?dzie rewolucja? Ogl?danie reklam a w zamian dost?p do 25 milionów utworów dostarczonych przez takich gigantów jak UNIVERSAL MUSIC czy WARNER ? Do ?ci?gni?cia legalnie i za darmo?!!! Szczerze powiem, ?e jestem strasznie ciekaw dzia?ania tego programu - czy to si? sprawdzi? Czekamy do pó?nocy... Wi?cej info znale?? mo?na tutaj  
More About: Qtrax
Motyl i skafander (2008), re?. Julian Schnabel
2008-01-22 21:55:00
Ba?em si? tego filmu. Ba?em si? rzewnej opowie?ci o niepe?nosprawnym cz?owieku. Ba?em si? wyciskacza ?ez zrobionego "ku pokrzepieniu serc".Wi?cej..
More About: Julian Schnabel , 2008 , Julian
Perry Bible Fellowship
2008-01-22 21:19:00
Nicholas Gurewitch i jego czarny, bardzo psychodeliczny humor...Wi?cej..
More About: Bible , Perry , Fellowship
Game Over Project
2008-01-16 20:47:00
Szwajcarski artysta Guillaume Reymond z agencji kreatywnej NOTsoNOISY stworzy? zabawny, a jednocze?nie bardzo ciekawy projekt. To ?ywe "symulacje" klasyki gier komputerowych... Nazywa si? to GAME OVER PROJECT Wi?cej..
More About: Project , Game , R Project
"Pies i klecha. Przeciwko wszystkim" ?ukasz Orbitowski, Jaros?aw Urbaniuk
2008-01-13 22:23:00
11 stycznia 2008 r. w "Dzienniku. Polska Europa ?wiat" , a dok?adnie w dodatku "Kultura TV" ukaza?a si? recenzja ksi??ki "Pies i klecha. Przeciwko wszystkim" mojego autorstwa...Wi?cej..
Ten... jak mu tam... Nowy Rok?
2008-01-04 23:28:00
Dawno mnie tu nie by?o... Jako? tak wysz?o. Nie pisa?em, bo weny nie mia?em (a to, ?e rymuj? to przypadkiem czyni?). W zwi?zku z Nowym Rokiem, co numerek ma 2008, w którym to ja sko?cz? lat 30, powinno si? zrobi? jakie? postanowienia noworoczne. Jest prawie 5 stycznia, a ja ?adnych nie zrobi?em. Jako? ta zmiana numerków w dacie nie zrobi?a na mnie wi?kszego znaczenia. Ale jak trzeba to trzeba...Wi?cej..
Gaja Grzegorzewska - ?niwiarz
2007-11-12 07:52:00
Fajny pomys? na prowincjonalny krymina?, ale...Wi?cej..
Mi?e zaskoczenie...
2007-11-01 07:32:00
Nasze skromne wypociny, ma??onki i moje, s? wymieniane w naprawd? powa?nych bibliografiach...Wi?cej..
Milena Wójtowicz - Za?atwiaczka
2007-10-30 21:44:00
Wystarczy tylko znale?? Ma?gosi? o w?osach w kolorze ober?yny i wypowiedzie? formu?k? "Za?atw mi ..."Wi?cej..
Zawie?cie czerwone latarnie (1991), re?. Yimou Zhang
2007-10-30 08:03:00
Film twórcy "Domu lataj?cych sztyletów"? Nie! Film twórcy "Hero"? Nie! Ten film to arcydzie?o, które nie potrzebuje takiej rekomendacji...Wi?cej..
More About: Zhang
Indie 11-12.2006 r.
2007-10-25 12:13:00
Wreszcie zrobi?em jako tak? galeri? zdj?? z pobytu w Indiach... Wi?cej..
More About: Fotografia , Indie
Nocarz i Renegat
2007-10-25 01:05:00
Wampiry w polskich si?ach specjalnych... Ciekawe czy Ziobro czyta? te ksi??ki?Wi?cej..
More About: Rene
Grindhouse: Death Proof / Planet Terror (2007), re?. Quentin Tarantino, Rob
2007-10-24 08:03:00
Dwóch du?ych ch?opców bawi?o si? w "z?e" kino. Jednemu nie wysz?o, drugi ?wietnie si? w tym odnalaz?...Wi?cej..
More About: Terror , Planet , Quentin Tarantino , Grindhouse , Tarantino
Je?dzij Kolejami Mazowieckimi po Warszawie!
2007-10-18 22:00:00
Dzi?ki KM mo?na przed?u?y? sobie ?ycie!!!Wi?cej..
More About: Kimi
Irina Palm (2007), re?. Sam Garbarski
2007-10-12 00:30:00
Wspania?a bajka dla doros?ych o mi?o?ci, po?wi?ceniu i prze?amywaniu granic...Wi?cej..
More About: Palm , Irina
Dwana?cie, Trzyna?cie... Kiedy Jedena?cie?
2007-10-10 21:04:00
Marcin ?wietlicki - charyzmatyczny wokalista, b?yskotliwy poeta i ... ?wietny pisarz!Wi?cej..
Powrót Bombay Dreams
2007-10-09 15:36:00
Wi?cej..
More About: Dreams , Bombay
Jura Krakowsko-Cz?stochowska i ?l?sk
2007-09-30 22:32:00
Na pocz?tku wrze?nia pojecha?em z kole?ank? ma??onk? na urlop na Jur? Krakowsko-Cz?stochowsk? do miejscowo?ci Podlesice. Plany ?a?enia po przepi?knych okolicach by?y ambitne - tam naprawd? jest pi?knie i jest co ogl?da?. Ska?y, zamki, ska?y, zamki... Niestety pogoda zupe?nie nam nie dopisa?a (wkurzam si? kiedy o tym my?l?, bo reszta wrze?nia wcale taka z?a nie by?a). Mieli?my tak naprawd? dwa bezdeszczowe dni. Potem tylko la?o, la?o i la?o... Niestety. Po przesiedzeniu jednego dnia w pokoju stwierdzili?my, ?e pojedziemy wcze?niej do naszych znajomych na ?l?sk. Do Gliwic.Na Jur? wybra? si? musimy jeszcze koniecznie. To co zaliczyli?my - ska?y Rz?dkowickie - to jedynie marna przystawka do tego co oferuj? tamte rejony. Z dobrych rzeczy warto wymieni? jeszcze wspania?e powietrze - oddychanie lasem to co? co naprawd? daje niez?ego kopa. No i jedzenie - nawet najprostsze rzeczy takie jak mas?o czy chleb smakuj? tam o wiele lepiej. Posi?ki ciep?e - tamtejsza kuchnia to niebo w g?bie. ...
More About: Jura
Vallarasu (2000), re?. N.Maharajan
2007-09-30 20:46:00
Do?? d?ugo przysz?o mi czeka? na jakikolwiek film z Vijyakanthem w roli g?ównej. Mój apetyt rozbudza?y rozliczne filmiki znalezione na youtube, ale ze zdobyciem czegokolwiek na DVD nie by?o ?atwo. Trwa?o to wszystko kilka miesi?cy. Ogarn??a mnie ju? fala zw?tpienia. Mo?e rzeczywi?cie na DVD, z napisami, nic z Vijayakanthem nie ma? Zbawienie przysz?o z Indii. Kole?anka wróci?a po d?ugim pobycie mi?dzy innymi w Tamil Nadu. I... Przywioz?a 2 p?yty DVD z Vijayakanthem! Dwa filmy z nowym bogiem!Czy warto by?o czeka?? O tym zaraz... Na pierwszy ogie? poszed? Vallarasu... Vallarasu ( Vijayakanth ) jest oficerem policji. Bierze udzia? w brawurowej akcji, dzi?ki której udaje si? schwyta? jednego z najgro?niejszych terrorystów na ?wiecie - Wasim Khana. Jednak samo osadzenie go w wi?zieniu nie za?atwia problemu. Siatka terrorystyczna nadal dzia?a sterowana przez Khana z wi?zienia. Vallarasu musi dzia?a?. Musi przeci?? powi?zania, znale?? tych, którzy wspó?pracuj? z przest?pc?. A jego mack...
More About: Kollywood , Arasu , Lara , Hara , Alla
BD nie umar?o...
2007-09-22 23:06:00
Pewnie niektórzy spisali ju? t? imprez? na straty. Czyta?em jakie? g?osy pow?tpiewania w to czy jeszcze si? odb?dzie. Powiem szczerze, ?e sam nie zna?em odpowiedzi na to pytanie przez d?ugi czas. Ale teraz spokojnie moge powiedzie? - BD jeszcze nie umar?o i chyba szybko nie umrze. Potrzebowali?my wszyscy (organizatorzy imprezy) troch? czasu, odpoczynku, skupienia si? na innych sprawach. Oderwania si? od tego. Ja sam zrobi?em sobie do?? d?ugi "odwyk" od klimatow indyjskich. I czuj?, ?e dobrze mi to zrobi?o. I czuj?, ?e chc? jeszcze ci?gn?? ten interes.W listopadzie min? 2 lata od pierwszej imprezy. Trzeba pomy?le? jak to uczci?.Aha... Nad plakatem pracuj?, wi?c jeszcze go nie ma. Ale si? pewnie niebawem pojawi.
Powrót Bombay Dreams
2007-09-22 23:02:00
Mamy nadziej?, ?e o nas nie zapomnieli?cie. Po d?ugiej, wakacyjnej przerwie do Jad?odajni Filozoficznej powraca impreza Bombay Dreams .Gor?c? atmosfer? jak zwykle zapewni set hitów z indyjskich parkietów - us?yszycie jak zwykle przeboje bolly-,kolly- i tollywoodzkie. Mamy sporo nowo?ci! Nie zabraknie kultowej herbatki od pana Ashoka i innych przysmaków z Namaste India .Przygotowali?my w przesprzeda?y 100 biletów. Ka?dy z nich to szansa na wygranie atrakcyjnych nagród - bonów, p?yt z muzyk? i filmów.Zapraszamy serdecznie!!!27 pa?dziernika 2007 r. godz. 20.30Jad?odajnia FilozoficznaDobra 33 / 35 WarszawaBilety 5 z?, w dniu imprezy 10 z? Przedsprzeda? biletów ruszy 15 pa?dziernika 2007 r.
Lost - Zagubieni
2007-09-12 08:01:00
Trzeba przyzna?, ?e zagubi?em si?... W tym serialu. Pocz?tkowo podchodzi?em do niego bardzo sceptycznie. Widzia?em, ?e ludzie szalej? na punkcie tej produkcji, ale jako? specjalnie nie ci?gne?o mnie do tego, ?eby si? z ni? zapoznawa?. W ko?cu przysz?a "kryska na Matyska"... Po?yczyli?my od kolegi sezon pierwszy "Zagubionych". Pierwsze 2-3 odcinki ogl?dali?my "na luzie". Jeden dziennie - tak po prostu, ?eby zobaczy? co dalej. Potem si? zacz??o. "Po?kn?li?my" sezon pierwszy do?? szybko - czasami ogl?daj?c nawet 5 odcinków dziennie. W?a?nie zaczynami ogl?da? drugi... Nie wiem czy jest sens przybli?a? histori?, która dzieje si? w "Zagubionych". Mo?e tylko tyle, ?e to perypetie rozbitków z samolotu lec?cego na trasie Sydney - Los Angeles. Trafiaj? oni na tajemnicz? wysp?, na której niemo?liwe jest mo?liwe... Czasem to raj, czasem to piek?o - w ka?dym b?d? razie ?ycie tych ludzi ulega diametralnej zmianie. Nie wiedz? czy kiedykolwiek kto? ...
More About: Lost
Azam Ali
2007-08-22 19:00:00
Kolejne muzyczne odkrycie z "orientu". Azam Ali pochodzi z Iranu. Urodzi?a si? w Teheranie. Ale jej rodzina wyemigrowa?a do Indii, gdzie Azam dorasta?a. W latach 80. wyjecha?a do USA. To wokalistka, która ma na koncie wiele ró?nych projektów, wspó?pracowa?a z bardzo du?? ilo?ci? wykonawców, artystów tj. Serj Tankian z System of a Down , The Crystal Method , Pat Mastellato i Trey Gunn z King Crimson , Dredg , Chris Vrenna z Nine Inch Nails , Ben Watkins z Juno Reactor , Buckethead . Jej g?os pojawia? si? na wielu ?cie?kach d?wi?kowych do filmow tj. "Labirynt Fauna" , "300" , "Matrix - Rewolucje" , "Godsend" . Od takiej ilo?ci informacji zakr?ci? si? mo?e w g?owie. Wyda?a 2 solowe p?yty: "Portals Of Grace" i "Elysium For The Brave" . A najwa?niejsze jej projekty muzyczne to Vas i Niyaz.Na Azam trafi?em dzi?ki programowi Last.fm - jest tam funkcja kojarzenia artystów. Na zasadzie "kto s?ucha artysty X s...
More articles from this author:
1, 2
128849 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018