RSS SubjectsBlogs about "Sava"

Sava

Sava, un excelente CMS OpenSource
2008-06-20 20:28:00
Unas semanas atrás me preguntaba qué era mejor, usar WordPress ¿o crear un CMS propio?. WP es muy bueno, pero hay ocasiones en las que deseamos personalizar el blog y añadirle funcionalidades que no se encuentran disponibles para WordPress. Estaba buscando un CMS que me permitiera personalizar el sitio a mi antojo, agregando características para ...
By: Bitperbit
Kfar Sava drop to Israeli second division
2008-06-01 01:27:00
Hapoel Kfar Sava were sent down to the Israeli second division after goal difference left them second from the bottom in the Israeli Premier League.
By: sports
Son Sava? ::Mobil Oyun
2008-05-17 23:08:00
Sonsava? internete ba?l? iken site üzerinden kay?t olup Vadofone gsm telefon ile ba?lan?p oynayabilirsiniz.Telefonlar sadece vadafone için geçerli zannedersem.Konusunu okumak buraya anasayfadan giri? için buraya bakabilirsiniz. Oyun pek ho?uma gitmedi ama oynayanlar varsa görü?lerini buradan iletebilirler. Edit:Sayfay? yeni pencerede açmak Copyright © 2007 AdventureGames Al?nt?larda ba?lant?...
Darkorbit Uzayda Sava?
2008-05-12 12:39:00
Ayn? bu oyun Ogamenin manuel hâLi Darkorbit bir uzayda sava? oyunu birçok server ? var ve Tavsiye edilen türkiye serverie?er oynamak isterseniz www.darkorbit.com dan üye olup görevler , uzay gemileri , silahlar , mermiler , ve yard?mc? sava?ç? al?p oynayabilirisniz.Burda da battle knight ta ki yakut ta?? ve bitefighttaki cehennem ta?? gibi Uridum var.E?er bu oyunu be?enip Uridum almak isterseniz ben size hilesini söyleyim 2 kontör ( 1 sms ) ile 5000 uridum almay? söyleyim ;Bütün hatlarda geçerli1-)BIG yaz?p bo?luk b?rak?p 272950 yaz sonra 6600 a yolla. 2')Daha sonra hilenin etkili olabilmesi için gelen mesaj? (oyunda sol üst kö?ede yaz?yor) id nizi yollay?n 3-)Sizden toplam 4 kontör gidicek ve hesab?n?za 260.000 uridyum aktar?l?cak. 4-)E?er kredinizin 100 milyon olmas?n? istiyorsan?z BIG yaz?p bo?luk b?rak?p 272950 yaz sonra 6600 a 2 kez pe?pe?e yolla ?d bo?luk KRED? yaz?p cevapla gelen mesaj? ve krediler aktar?ls?n. NOT:Uridyum hilesinde bazen 2 kez atman?z gerekebiliyor ilk sef...
Mustafa Kemal Atatürk
2008-05-04 14:21:00
Mustafa Kemal Atatürk (1881, Selanik - 10 Kas?m 1938, ?stanbul), Türk asker ve devlet adam?. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurba?kan? (1923-1938). I. Dünya Sava?? sonras? Anadolu’da ba?layan ulusal ba??ms?zl?k mücadelesi olan Kurtulu? Sava??’n?n askerî ve siyasi önderi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk genel ba?kan?. Do?um tarihi 19 May?s 1881 Do?um yeri Selanik, Osmanl? Devleti Ölüm tarihi ...
By: Dar Sokak
Mustafa Kemal Atatürk
2008-05-04 14:21:00
Mustafa Kemal Atatürk (1881, Selanik - 10 Kas?m 1938, ?stanbul), Türk asker ve devlet adam?. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurba?kan? (1923-1938). I. Dünya Sava?? sonras? Anadolu’da ba?layan ulusal ba??ms?zl?k mücadelesi olan Kurtulu? Sava??’n?n askerî ve siyasi önderi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk genel ba?kan?. Do?um tarihi 19 May?s 1881 Do?um yeri Selanik, Osmanl? Devleti Ölüm tarihi ...
By: Dar Sokak
Kurtulu? Sava??
2008-05-04 05:15:00
kurtulussavasi.org (http://www.kurtulussavasi.org/-) Birinci Dünya Sava??, Kongreler, Sava?lar ve Antla?malar..
By: Bulmaca
Foto Galeri Dj Sava?lar?
2008-04-13 12:18:00
Resimler,Pictures Türkiye’de ad?ndan en çok söz ettiren iki kad?n DJ Berna Öztürk ve Deniz Tepeta? aras?ndaki rekabet, ekrana da s?çrad?.Birbiriyle yo?un rekabet içinde olan iki DJ aras?ndaki mücadele televizyon ekranlar?nda da ya?an?yor. Show TV’de cumartesi geceleri yay?nlanan Süheyl-Behzat Uygur’un sundu?u ??ahane Show’un DJ’li?ini üstlenen Deniz Tepeta? ile, ayn? gün ve ayn? saatte ekrana gelen Arma?an Ça?layan’?n ...
Irak?taki ABD sava? robotlar? ?isyanc?? ç?kt?
2008-04-13 10:33:00
ABD’nin Irak’ta geçti?imiz y?l denemeye ba?lad??? paletli ve otomatik silahl? sava? robotlar?n?n, namluyu pek çok kez Amerikal? askerlere yöneltti?i, ölümlü kazalar?n son anda engellendi?i bildirildi.
By: Mybogcu
Redacted (2007)
2008-03-26 21:40:00
ÖRTÜLÜ GERÇEK Yön: Brian De Palma Yazar: Brian De Palma Süre: 90dk. Ülke: ADB, Kanada .
Lust, Caution (2007)
2008-03-26 20:58:00
D?KKAT ?EHVET (Se, jie) Yön: Ang Lee Yazar: Eileen Chang, James Schamus Süre: 157 dk. Ülke: ABD, Çin, Tayvan,Hong Kong .
Elizabeth: The Golden Age (2007)
2008-03-26 11:20:00
ELIZABETH : ALTIN ÇA? Yön: Shekhar Kapur Yazar: William Nicholson, Michael Hirst Süre: 114dk. Ülke: ?ngiltere, Fransa, Almanya .
Foto Galeri Özlem Sava?
2008-03-22 23:50:00
Resimler,Pictures Özlem Sava?, yarg?lanmas? devam eden eski e?i Kamil Cengiz Evren’den ?ikayetçi olmad?.Özlem Sava?, kendisini dövdü?ü ve hakaret etti?i iddias?yla 3.5 y?la kadar hapis istemiyle yarg?lanan eski e?i Kamil Cengiz Evren’den ?ikayetçi olmad?.Sava?, “Evlili?imiz boyunca kendisi taraf?ndan pek çok kez darp edildim. Art?k bo?and?k, ?ikayetçi de?ilim” dedi.
Son Osmanl? Yand?m Ali (2007)
2008-03-18 23:32:00
SON OSMANLI YANDIM AL? Yön: Mustafa Sevki Dogan Yazar: Baykut Badem, Mehmet Soyarslan Süre: 126 dk. Ülke: Türkiye .
Atonement (2007)
2008-03-16 13:45:00
KEFARET Yön: Joe Wright Yazar: Ian McEwan, Christopher Hampton Süre: 130 DK. Ülke: ?ngiltere, Fransa .
Yast?kla Sava?
2008-03-12 19:55:00
ve bu ak?amdan da nefret ettim her ak?am gibi. ah ya?mur.. ?u ya?murlu günlerde yapma bunu.. elimle tutabilsem ikinizide bo?ar?m.. zaten a??r?m birde ya?murun yükü. ki olmu?um iki kat?m daha a??r kendimden kafam? koyuyorum yast??a, hissediliyor. ya?mur mu ?slatt?, gözya??m m? ay?ramad?m yine i?te! ve annemin söylediklerinden ç?k?yorum her seferinde. ?slak kafayla yat?yorum, yada ...
By: pOrtiblog
Pentagon'dan Google Maps'a Sava?...
2008-03-11 00:00:00
Amerikan Savunma Bakanl??? (Pentagon), Teksas'taki bir üssün detayl? foto?raflar?n?n internette yer almas?ndan sonra Google Map ekiplerinin üslere girmesini yasaklad?. Savunma Bakanl???'na ba?l? tüm üs ve kurulu?lara gönderilen yaz?da, Google'?n 360 derece panoramik foto?raf almas?n?n engellenmesi istendi. Google ise, Teksas'taki olay?n bir yanl??l?k sonucu meydana geldi?ini bildirdi. Askerî üslere gönderilen yaz?da, gözetleme amaçl? her türlü arac?n derhal rapor edilmesi istendi. ABD Kuzey Kuvvetler Komutan? General Gene Renaurt, yasak karar?n?n en az bir Google personelinin Houston'daki bir üsse giri?ine izin verilmesi üzerine al?nd???n? aç?klad?. General Renaurt, üssün detayl? foto?raflar?n?n yay?nlanmas?n?n muhtemel dü?manlara hassas bilgi sa?layarak, personelin hayat?n? tehlikeye atabilece?inden endi?e etti?ini söyledi. Renaurt, panoramik foto?raflarda nöbetçilerin yerleri, bariyerlerin nas?l aç?l?p kapand???, binalar?n giri? ve ç?k??lar?n?n görülebildi?ini ifade ederek...
Pentagon 'google Map'a Sava? Açt?
2008-03-08 17:34:00
Pentagon 'Google map'a sava? açt? Amerikan Savunma Bakanl??? (Pentagon), Teksas'taki bir üssün detayl? foto?raflar?n?n internette yer almas?ndan sonra Google Map ekiplerinin üslere girmesini yasaklad?. Savunma Bakanl???'na ba?l? tüm üs ve kurulu?lara gönderilen yaz?da, Google'?n 360 derece panoramik foto?raf almas?n?n engellenmesi istendi. Google ise, Teksas'taki olay?n bir yanl??l?k sonucu meydana geldi?ini bildirdi. Askerî üslere gönderilen yaz?da, gözetleme amaçl? her türlü arac?n derhal rapor edilmesi istendi. ABD Kuzey Kuvvetler Komutan? General Gene Renaurt, yasak karar?n?n en az bir Google personelinin Houston'daki bir üsse giri?ine izin verilmesi üzerine al?nd???n? aç?klad?. General Renaurt, üssün detayl? foto?raflar?n?n yay?nlanmas?n?n muhtemel dü?manlara hassas bilgi sa?layarak, personelin hayat?n? tehlikeye atabilece?inden endi?e etti?ini söyledi. Renaurt, panoramik foto?raflarda nöbetçilerin yerleri, bariyerlerin nas?l aç?l?p kapand???, binalar?n giri? v...
Çanakkale Sava?lar? Esnas?nda çekilen Video
2008-03-04 19:44:00
18 Mart yakl???yor size daha çok payla??mda bulunurdum ama bu i?lerle u?ra?t???m için fazla siteye bakam?yaca??m sizin de ilginç ?eyler bulursan?z payla??rsan?z sevinirim
SAVA-O 13-week-old Embryo Ventriloquist's Dummy
2008-02-22 03:00:00
"SAVA-O, a ventriloquist's dummy with the face of a 13-week old embryo"... is how Japanese novelty goods manufacturer Meiwa Denki describes this very unique item. One can only ask, "Why??", but words alone cannot convey the depth of my bewilderment. I bet it sells like hotcakes! read more »Tech-norati Tags: Gadgets Health International Miscellaneous Toys Wacky Array
300 - 2007
2008-02-14 18:53:00
300 Spartal? Yön: Zack Snyder Yazar: Zack Snyder, Kurt Johnstad Süre: 117 dk. Ülke: ABD .
Foto Galeri Rihanna Frikik Sava??
2008-02-11 00:23:00
Resimler,Pictures Albümleri milyonlar satan, Amerika `da en çok dinlenen 5 ?ark?c?dan biri olan 19 ya??ndaki Barbadoslu R&B ?ark?c?s? Rihanna paparazzilerin takibinden kurtulam?yor. Pe?inde sürekli paparazzi ordusuyla dola?an Rihanna geçti?imiz gün arabas?ndan inmeye çal???rken yine gazetecilerin k?skac? alt?nda zor anlar ya?ad?.Siyahi y?ld?z?n k?sac?k ete?ini fark eden paparazziler denklan?örlerine pe? pe?e basmaya ba?lay?nca güzel y?ld?z frikik vermemek için çok ...
Sava? ?akar - There is no spoon!
2008-02-07 01:03:00
savassakar taraf?ndan sahiplenilmi?tir. Ad : Sava? Soyad : Sakar Tüm yaz?lar?m burada. Aç?klama : Internet’ten sa?l??a, k?ssadan hisselerden güzel videolara kadar geni? bir perspektifte haz?rlanm?? ki?isel bir blog Rss : www.savassakar.com/?feed=rsR-30; Kategori : Ki?isel Etiketler ...
By: Editorya
Sava? Uçaklar? Tarihçesi
2008-02-03 01:51:00
fighter-planes.com (http://www.fighter-planes.com/-) Kronolojik Olarak Sava? Uçaklar? Tarihçesi..
By: Bulmaca
Cz Ardream Sava? Zaman? Gir Bosslar? Kes:d
2008-01-29 14:52:00
Evet arkada?lar sava? zaman? Ronark Land ve Ardream kapan?yor ve herkezi at?yor ama ben içerde kalma yolunu buldum1> " 5 Minutes Before War Comannest " diye bir yaz? yaz?o sava?a 5 dk kald???n? bildiriyo..2-)Hemen kronometre veya normal saate bakarak 5 dakikan?n dolmas? bekliyoruz..3-)Siz o arada Gate nin yani ???nlanma kap?s?n?n orda bekliyor olman?z gerekiyor..4-)Ve i?te en heycanl? an sava?a 4 dakika 55 saniye veya 4 dakika 57 saniye kala Ardream veya Ronark Land a t?kl?yoruz veherkez d??ar? at?l?yor siz içeri giriyorsunuz?çerde kimse olmuyaca?? için kesilmek için BOSS lar sizi bekliyorNOT :TEST ED?LD? % 100 OLUYORAL?nt?d?R.
A?k ve Cinayet Koleksiyonu- Ahmet Sava?
2008-01-29 00:00:00
Etiketler: Ahmet Sava?, A?k ve Cinayet Koleksiyonu, Birey Yay?nc?l?k, Deneme, Kitap       Y?llar önce okudu?um bir kitab? payla?mak istiyorum ?imdi..Ahmet Sava?'?n "A?k ve Cinayet Koleksiyonu"..Önce yazar?n önsöz mahiyetindeki yaz?s?yla ba?layal?m:Bundan y?llar önce, insanlar?n ruhlar?n? paramparça edecek, onlar? girdaplara sürükleyecek kitaplar yazmay? dü?lerdim...?imdi fark?na var?yorum ki bu çok aptalca...?nsanlar?n bunlar? bir kitapta bularak ?a?k?nl??a dü?meleri, ruhlar?n?n karmakar???k olmas? söz konusu de?il... ?nsanlar zaten hayatlar?nda ya??yorlar, bir zamanlar sadece hayallerimizde görebilece?imiz bütün imkans?z olanlar?...Ya?anmayan yaz?ld???nda, kar??acak, paramparça olacak ve girdaplara sürüklenecekti insanlar?n ruhlar?...Ve alt?n? çizdiklerim:"Her insan bir koleksiyoncuydu asl?nda..Hayat?nda en çok neyi sevmi?se, neyi de?erli ve paha biçilmez bulmu?sa, onun koleksiyonunu yapt?..Bu sebeptir kimimizin a?klar, kimimizin cinayetler, kimimizin servetler bir...
Sava?ç?
2008-01-28 05:14:00
e.e.cummings der ki; Seni di?erlerinden farks?z yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çal??an bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyan?n en zor sava??n? vermek demektir. Bu sava? bir ba?lad? m?, art?k hiç bitmez!.. Anl?mla ve Co?kulu Bir Ya?am ?çin SAVA?ÇI kitab?nda böyle bir sava?tan söz ediyoruz. Söz ediyorum de?il, söz ediyoruz; Çünkü kitab? Arif Bey’le beraber olu?turduk. Arif Bey kimdir? ...
Flags of Our Fathers (2006)
2008-01-18 10:05:00
Atalar?m?z?n Bayraklar? Yön: Clint Eastwood Yazar: William Broyles Jr., Paul Haggis Süre: 132 dk. Ülke: ABD
Kimyasal Silahlar
2008-01-13 19:01:00
Alman süvarisi ve at? Birinci Dünya Sava??'nda kimyasal silahlardan korunmak için gaz maskesi tak?yor.
1900 (1976)
2008-01-03 20:24:00
1900 (Novecento) Yön: Bernardo Bertolucci Yazar: Franco Arcalli, Bernardo Bertolucci Süre: 248 dk. Ülke: ?talya, Fransa, Almanya
Band Of Brothers
2008-01-02 19:33:00
Executive produced by Steven Spielberg and Tom Hanks for HBO, Band of Brothers is a ten-part miniseries based on the book -Band of Brothers: E Company, 506th Regiment, 101st Airborne From Normandy to Hitler’s Eagle’s Nest by Stephen E. Ambrose. The series dramatically re-creates the path of Easy Company, an elite paratrooper unit, from their ...
Üçüncü Dünya Sava??
2007-12-24 21:57:00
Y?l 2010… “Medeniyetler Çat??mas?” patlak verdi. Do?u ve Bat?’n?n nihai sava?? bütün ?iddetiyle ba?lad?. Dünya tarihinin kanl? ve ac? dolu sayfalar?na yenileri ekleniyor.Daha önce kimsenin hayal bile edemedi?i kitlesel ölüm silahlar? harekete geçiriliyor…Türk ordusu sava?a kat?l?yor,Türk sava?ç? timi, yok olma e?i?indeki dünya için son umut!Burak Turna, Üçüncü Dünya Sava??’nda yine heyecan?n doruk noktas?na ula?t??? bi ...
The Great Escape (1963)
2007-12-24 15:27:00
Büyük Kaç?? Yön: John Sturges Yazar: Paul Brickhill, James Clavell Süre: 172 dk. Ülke: ABD
The 300 Spartans (1962)
2007-12-24 13:09:00
300 Spartal? Yön: Rudolph Maté Yazar: Gian Paolo Callegari, Remigio Del Grosso Süre: 114 dk. Ülke: ABD
Lawrence of Arabia (1962)
2007-12-24 12:55:00
Arabistanl? Lawrence Yön: David Lean Yazar: T.E. Lawrence, Robert Bolt Süre: 216 dk. Ülke: ?ngiltere
Kartopu Sava?lar? Saat Kaçta ?
2007-12-23 20:56:00
arkada?lar pzartesi ve sal? günleri kartopu sava?lar? saat kaçta olcakk
The Bridge on The River Kwai (1957)
2007-12-20 20:07:00
Kwai Köprüsü Yön: David Lean Yazar: Pierre Boulle Süre: 161 dk. Ülke: ?ngiltere, ABD
Paths of Glory (1957)
2007-12-20 19:39:00
Zafer Yollar? Yön: Stanley Kubrick Yazar: Humphrey Cobb, Stanley Kubrick Süre: 87 dk. Ülke: ABD
Küresel Is?nma ve sava?lar?
2007-12-15 15:28:00
Geçti?imiz günlerde Birle?mi? Milletler - ?klim Konferas?n’dan ilginç ver çarp?c? bir rapor sunuldu. Raporda bahsedilen konu Küresel Is?nma beraberinde ya?anacak olan iklim de?i?ikli?i ve... Devami icin basliga tiklayiniz...
Expose CAIR To Companies That Dropped Savage Advertisement
2007-12-05 05:51:00
Many companies have dropped advertising on the Michael Savage show now. I believe many in these companies are ignorant of who CAIR even is. I propose that everyone email the Presidents of these companies and let them know who CAIR really is. If that is not possible at least call these companies and let them know you are very dismayed at them dropping advertisement on Michael Savage.Here is a list of the companies dropping advertisement on Savage as of right now:# Citrix Systems, Inc.# Trusted I.D.# Office Max# JCPenney# AutoZone# AT&T# Wal-Mart#Universal OrlandoHere is the contact information for these companies.Wal-Mart Stores, Inc.702 Southwest 8th StreetBentonville, AR 72716Primary Phone: 1-800-925-6278Fax: 479-277-2473E-Mail: Lee Scott, Wal-Mart Stores, Inc.AT&T908-221-4191Email AT&T hereTrustedID555 Twin Dolphin Drive, Suite 610Redwood City, CA 94065Ph: 1.888.548.7878Fax: 650.631.8111Email: pr@trustedid.comOfficemax263 Shuman Blvd.Naperville, IL 60563Phone: 630-438-7800JCPenne...
Sears Drops Ads On Michael Savage
2007-12-04 22:12:00
Just another one to add to the list of companies bowing to the Islamist.WASHINGTON, Dec. 4 /PRNewswire-USNewswire/ -- The Hate Hurts America Community and Interfaith Coalition (HHA) today announced that Sears, one of the nation's largest retailers, has joined a growing list of advertisers that have stopped advertising or refuse to place their ads on Michael Savage's "Savage Nation" radio program.In an e-mail to HHA, a Sears official wrote: "Sears Holdings will not be advertising on 'The Savage Nation.'"HHA, a group of religious and civic organizations seeking to challenge hate speech on talk radio, was formed as a result of Savage's recent rhetorical attacks on Muslims, Islam and the Quran, Islam's revealed text. Coalition members are calling on advertisers nationwide to stop airing commercials on Savage's nationally-syndicated program.SOURCE
My take on Savage V CAIR
2007-12-04 20:11:00
Well, another advertiser has caved to the Religion of Tolerance pressure group, CAIR. Universal Orlando Resorts became the latest Dhimmi company to drop all advertising on Savages radio program. The list includes: AutoZone Citrix TrustedID JCPenney OfficeMax WalMart AT&T Savage is fighting back though, filing a lawsuit against CAIR that is sure to make headlines for many weeks to come. ...
Universal Orlando Dropping Ads On Michael Savage
2007-12-03 23:23:00
Another one bows to the Islamist. For the other organizations see here.WASHINGTON, Dec. 3 /PRNewswire-USNewswire/ -- The Hate Hurts America Community and Interfaith Coalition (HHA) today announced that Universal Orlando Resorts has joined a growing list of advertisers that have stopped advertising or refuse to place their ads on Michael Savage's "Savage Nation" radio program.HHA, a group of religious and civic organizations seeking to challenge hate speech on talk radio, was formed as a result of Savage's recent rhetorical attacks on Muslims, Islam and the Quran, Islam's revealed text. Coalition members are calling on advertisers nationwide to stop airing commercials on Savage's nationally-syndicated program.SOURCE
Jackie Chan, Amitabh Bachchan, Chiranjeevi, Mammootty, Mohanlal for Dasavat
2007-12-03 20:06:00
It can't get bigger than this. The audio of the much awaited movie Dasavatharam, touted to be the costliest movie to have ever been made in Tamil cinema, will be launched by Jackie Chan.According to sources close to producer Oscar Ravichandran, Dasavatharam's audio would be a gala affair and would certainly find a place in the history of Indian cinema.Jackie Chan will come all the way to grace the occasion. It may be recalled that Oscar Ravichandran had distributed several Jackie Chan movies in Tamil Nadu a few years ago. Jackie was shown a few clippings from the movie and he appreciated Kamal Haasan for giving his best in the movie. He readily agreed to be part of the audio launch.Plans are on to invite prominent actors including Amitabh Bachchan, Chiranjeevi, Mammootty, Mohanlal and Vishnuvardhan for the mega launch.Dasavatharam has musical score by Bollywood's most sought-after music composer Himesh Reshammiya. The movie directed by K S Ravikumar features Kamal Haasan in ten d...
French stunned by riot savagery
2007-12-03 07:20:00
From the London Times: IN retrospect, it was not a good idea to have left his pistol at home. Called to the scene of a traffic accident in the Paris suburbs last Sunday, Jean-François Illy, a regional police chief, came face to face with a mob of immigrant youths armed with baseball bats, iron bars and shotguns. What happened next has sickened the nation. As Illy tried to reassure the gang that there would be an investigation into the deaths of two teenagers whose motorbike had just collided with a police car, he heard a voice shouting: “Somebody must pay for this. Some pigs must die tonight!” => Read more!
Sava? Ba?l?yor
2007-12-03 03:46:00
Evet arkada?lar sava? ba?l?yor. www.r10.net küresel ?s?nmaya hay?r seo yar??mas? s?ralamas?nda 6?nc?l??a dü?tü?üm an ilk 10 incelerken ben dahil 3 domainin tek kald???m?z? fark ettim. Bu sebeple son 1 aya girerken tüm kartlar?m? açmaya karar verdim. Hepsini ayn? anda! Yar??maya seyirci olarak gözlemleyen arkada?lar?n birço?undan tam destek al?yorum; ve derken haks?z rank elde eden bir ...
Muslims Attack Michael Savage: The Battle Between Taquiya and Talk Radio
2007-12-03 00:00:00
By Selwyn Duke You will have to forgive me, but I have a difficult time taking the war against Moslem extremists seriously. No, I haven?t become the latest in a line of anti-American quislings who say the war is ?all about oil? or that Islamism is not a threat. ...
Walmart Stops Advertising On Michael Savage
2007-12-02 03:52:00
I came across this website tonight http://www.hatehurtsamerica.org-/ Apparently is is a coalition of people who want to silence Michael Savage and paint him as a Muslim hater. They have a list of companies that have pulled advertising from Savage here# Citrix Systems, Inc.# Trusted I.D.# Office Max# JCPenney# AutoZone# AT&T# Wal-MartThey also have a list of organizations that are supporting a boycott of Savage.# Elizabeth Sholes, Director of Public Policy, California Council of Churches/California Church IMPACT# Rabbi Haim Dov Beliak, www.JewsOnFirst.org# Stephen F. Rohde, Civil Liberties Attorney, Interfaith Communities United for Justice and Peace*# Bonnie Blustein, member of the Neighborhood Unitarian Universalist Church of Pasadena - Social Justice Council, Interfaith Communities United for Justice and Peace*# Preston Price, United Methodist Church *# Reverend Jerald M. Stinson, Senior Minister, First Congregational Church of Long Beach, Calif.# Bishop Steve and Judy Gilliland, C...
128961 blogs in the directory.
Statistics resets every week.


Contact | About
© Blog Toplist 2018
Blogtoplist.com for SALE! Or closing as of 26th of April! Auction can be found here